TAPETOVANIE Žilina

TAPETOVANIE

Pred samotným tapetovaním by ste určite nemali zabudnúť na jednu z najdôležitejších vecí.

Áno, správne, je to príprava podkladu pod tapetu.

Tapeta, rovnako ako farba len kopíruje terén. Každá nerovnosť, dierka, ryha v omietke sa po tapetovaní, či maľovaní ukáže.


Preto si na príprave dajte obvzlášť záležať.

Najlepší podklad pod tapetu je stierka.


Stierka je rovná, narozdiel od omietky neobsahuje drobné zrnká a po nalepení nevznikajú vzduchové bubliny, ktoré v krátkom čase vedia „dopomôcť“ k odlepeniu.


PRÍPRAVA pred TAPETOVANÍM

Rovnako ako pod tapetou je potrebné mať čistý a rovný povrch aj pred stierkovaním. Steny majú zväčša množstvo náterov rôznymi farbami, sú nerovné, či s prasklinami.

Čistotu stien dosiahneme použitím prípravkov, ktoré eliminujú vplyv znečistenia (napr. cigaretový dym, plesne, olejové škrvny, atď.)


Aby boli steny pred nanášaním stierky rovné, musíme ju oškrabať od predošlej maľovky a použiť penetračný náter, ktorý zvýši priľnavosť novej stierky.

Aj keď sa niekedy môže zdať, že farba drží dobre, nemusí to byť tak. Nanesená stierka je mokrá a takisto má svoju hmotnosť. Takýto premočený podklad (stará farba) sa odlepí a vaša práca skončí na zemi. Materiál je zničený a vy si pridáte robotu navyše.


Ak sa farba nedá oškrabať ani po namočení vodou, stačí do stien urobiť jemné ryhy a následne napenetrovať. Potom už môžete stierkovať. Po vyschnutí sa stierka obrúsi a opäť napenetruje. Takáto stena je pripravená na tapetovanie.

STIERKOVANIE

Pred stierkovaním je potrebné povrch stien napenetrovať, následne sa nanáša stierka, a to minimálne v dvoch vrstvách pomocou nerezovej špachtle, tzv. „hobla.“ Druhá vrstva sa prebrusuje podľa potreby jemným brúsnym papierom.


Stierky sa môžu nanášať na rôzne podklady, či už priamo na betónové steny (očistené staré panelákové steny), ale aj sadrokartón, vápennocementové omietky alebo vápenné omietky.

ODPORÚČANÉ MATERIÁLY NA STIERKOVANIE

JUBOLIN - vnútorný disperzný tmel na steny a stropy

JUBOLIN Stierka je disperzná vyrovnávacia hmota na jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov v obytných, obchodných, priemyselných a iných objektoch.

Môžeme s ním vyrovnať aj menšie priehlbiny, praskliny, diery, ryhy a opraviť iné chyby alebo poškodenia.

Vyrovnané povrchy majú bielu farbu a sú vhodné na maľovanie so všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb, na lepenie tapiet alebo na akékoľvek iné dekoračné úpravy.


JUBOLIN má dobrú prídržnosť na vápenné, vápennocementové aj cementové jemné omietky a sadrokartónové dosky, môže sa použiť aj na zahladenie neproblematických neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.


Môže sa nanášať aj na už premaľované povrchy, ale len v prípade, ak stávajúce nátery nie sú vodou rozpustné a ak majú dobrú prídržnosť k podkladu.